ភេសជ្ជៈ ត្រជាក់

កាពូស៊ីណូទឹកកក

កាហ្វេខ្លាំង

លាយបញ្ចូល

  • អារ៉ាប៊ីកា ២០%
  • រ៉ូប៊ូស្តា ៨០%

កម្រិតការលីង

  • Dark Roast

រសជាតិ

  • ក្លិន ស្ករកំឡោច តែខ្មៅ
  • រសជាតិ សូកូឡាខ្មៅ, តែខ្មៅ, ខារ៉ាម៉ែល

កាពូស៊ីណូទឹកកក (Iced Cappuccino)

រូបមន្ត ចំនួន
កាហ្វេខ្លាំង 18g
ទឹកស្ករ 15ml
ទឹកដោះគោស្រស់ 100ml
ទឹកកក 16oz

វិធីធ្វើ

  • ដាក់ទឹកស្ករ, កាហ្វេ ចាក់ចូលក្នុងកែវ រួចកូចូលគ្នា ដាក់ទឹកកបំពេញកែវ
  • ចាក់ទឹកដោះគោត្រជាក់ចូលក្នុងកំប៉ុងស្ទីមរួច ស្ទីមយកកំដៅក្តៅឧណ្ឌនិងពពុះម៉ត់ បន្ទាប់មកចាក់ទឹកដោះ ដែលស្ទីមរួចចូលក្នុងកែវ
  • រោយសួកូឡាពីលើជាការស្រេច។