ភេសជ្ជៈ ត្រជាក់

កាហ្វេខ្មៅទឹកកក

កាហ្វេខ្លាំង

លាយបញ្ចូល

  • អារ៉ាប៊ីកា ២០%
  • រ៉ូប៊ូស្តា ៨០%

កម្រិតការលីង

  • Dark Roast

រសជាតិ

  • ក្លិន ស្ករកំឡោច តែខ្មៅ
  • រសជាតិ សូកូឡាខ្មៅ, តែខ្មៅ, ខារ៉ាម៉ែល

កាហ្វេឡាតេទឹកកក (Iced Cafe Latte)

រូបមន្ត

ចំនួន

កាហ្វេ ខ្លាំង 18g  
ទឹកស្ក 15ml
ទឹកក្តៅ 40ml
ទឹកកក 16oz

វិធីធ្វើ

  • ឆុងកាហ្វេ អេសប្រេសសូ 2កែវ ហើយចាក់ទឹកស្ករ, ចូលក្នុង កែវរួចកូរ