ភេសជ្ជៈ ត្រជាក់

កាហ្វេឡាតេទឹកកក

កាហ្វេខ្លាំង

លាយបញ្ចូល

  • អារ៉ាប៊ីកា ២០%
  • រ៉ូប៊ូស្តា ៨០%

កម្រិតការលីង

  • Dark Roast

រសជាតិ

  • ក្លិន ស្ករកំឡោច តែខ្មៅ
  • រសជាតិ សូកូឡាខ្មៅ, តែខ្មៅ, ខារ៉ាម៉ែល

កាហ្វេឡាតេទឹកកក (Iced Cafe Latte)

រូបមន្ត

ចំនួន
កាហ្វេ ខ្លាំង 18g  
ទឹកស្ក 15ml
ទឹកកក 16oz
ទឹកដោះគោស្រស់ 100ml

វិធីធ្វើ

  • ចាក់ទឹកស្ករ និងទឹកដោះគោចូលក្នុងកែវបន្ទាប់មកដាក់ទឹកកកឱ្យពេញកែវ
  • ចាក់អេសប្រេសសូ ពីលើជាការស្រេច។