ភេសជ្ជៈពិសេសគ្រែម៉ា

កាហ្វេ ខ្ទិះ

កាហ្វេខ្លាំង

លាយបញ្ចូល

  • អារ៉ាប៊ីកា ២០%
  • រ៉ូប៊ូស្តា ៨០%

កម្រិតការលីង

  • Dark Roast

រសជាតិ

  • ក្លិន ស្ករកំឡោច តែខ្មៅ
  • រសជាតិ សូកូឡាខ្មៅ, តែខ្មៅ, ខារ៉ាម៉ែល

កាហ្វេ ខ្ទិះ Coconut coffee

រូបមន្ត ចំនួន
Topping Cream 40ml
ទឹកដោះគោស្រស់ 40ml
ទឹកខ្ទិះដូង 40ml
កាហ្វេខ្លាំង 18g
ទឹកដោះគោផ្អែម 35ml
ទឹកកក 12oz

វិធីធ្វើ

  • ឆុងកាហ្វេ, ទឹកដោះគោផ្អែមកូចចូលគ្នា

*ចាក់ដាក់ក្នុងកែវ រួចដាក់ទឹកកកចូល

  • ចាក់ Topping Cream, ទឹកដោះត្រជាក់, ទឹកខ្ទិះដូង ចូលគ្នា វាយឲ្យឡើងខាប់ស្ងិត រួចចាក់ចូលក្នុងកែវ

វីដេអូបង្រៀន