រូបមន្ត និងរបៀបធ្វើភេសជ្ជៈ

តែក្រូចឆ្មាទឹកកក

រូបមន្ត៖

  • ម្សៅតែក្រូចឆ្មា (Lemon Powder)-15g
  • ទឹកក្តៅ (Hot Water)-3ស្លាបព្រា
  • ទឹកស្ករ (Sugar Syrup)-40ml
  • ផ្លែក្រូចឆ្មា (1ផ្លៃ=10ml)-1ផ្លែ
  • ទឹកកក (Ice)-1កែវ 16oz

របៀបធ្វើ៖

  1. ដាក់ម្សៅតែក្រូចឆ្មា ចូលក្នុងកែវ ចាក់ទឹកក្តៅចូល រួចកូរឱ្យរលាយសព្វ
  2. ដាក់ទឹកស្ករ ទឹកក្រូចឆ្មា កូរឱ្យសព្វម្តងទៀត
  3. ដួសទឹកកកដាក់បំពេញកែវ ជាការស្រេច