ភេសជ្ជៈ ទឹកផ្លែឈើក្រឡុក

ធុរេន ក្រឡុក

ម្សៅធុរេន

1kg/$8

ម្សៅគ្រីម៌រ

1kg/$6

ម្សៅវ៉ាន់នីឡា

1kg/$8

ធុរេន ក្រឡុក Durian Smoothies

រូបមន្ត ចំនួន
ម្សៅធុរេន 30g
ម្សៅវ៉ាន់នីឡា 12g
ម្សៅគ្រីម 10g
ទឹកស្ករ 20ml
ទឹកដោះគោស្រស់ 150ml
ទឹកកក 16oz

វិធីធ្វើ

  • ចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា, រួចកិនក្រឡុក, ចាក់ចូលក្នុងកែវ។
  • អាចបន្ថែមគ្រីម ដើម្បីរចនាបន្ថែមពីលើ ក៏បាន។