ផ្នែកសេរ៉ូ សូដា

ប្លូខារ៉ាខាង សូដាទឹកកក

រសជាតិ​ទឹកក្រូច​ ស្រាល​របស់​វា​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​ក្លាយ​ជា​គ្រឿងផ្សំ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ភេសជ្ជៈ

ប្លូខារ៉ាខាង សូដាទឹកកក

រូបមន្ត ចំនួន
Monin Blue Curacao 30ml
ទឹកស្ករ 10ml
ទឹកក្រូចឆ្មា 10ml
ទឹកសូដា 150ml
ទឹកកក 16 OZ

វិធីធ្វើ

  • ចាក់ទឹករសជាតិ, ទឹកស្ករ, ទឹកក្រូចឆ្មា ចូលក្នុងកែវ រួចកូរបញ្ចូលគ្នា
  • ដាក់ទឹកកកចូល រួចចាក់ទឹកសូដា ចូលបំពេញកែវ ជាការស្រេច។