ទឹកដំណាប់ផ្លែឈើ ប្លូរប៊ឺរី

1L/$19

ម្សៅគ្រីម៌រ

1kg/$6

ម្សៅយ៉ាអួ

1kg/$8

កាហ្វេ ក្រឡុក Coffee Frappe

រូបមន្ត ចំនួន
ទឹកដំណាប់ផ្លែឈើរសជាតិ ប្លូរប៊ឺរី 45ml
ម្សៅយ៉ាអួ 25g
ម្សៅគ្រីម 10g
ទឹកត្រជាក់ 150ml
ទឹកកក 16oz

វិធីធ្វើ

  • ចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា, រួចកិនក្រឡុក, ចាក់ចូលក្នុងកែវ។
  • អាចបន្ថែមគ្រីម ដើម្បីរចនាបន្ថែមពីលើ ក៏បាន។