ផ្នែកសេរ៉ូ សូដា

ផាសិន សូដាទឹកកក

ទឹកសេរ៉ូរសជាតិ ផ្លែផាសិន ក្លិនផ្លែឈើប្លែក រសជាតិផ្អែម និងជូរ ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ញ៉ាំផ្លែផាសិនស្រស់

ផាស្ហិន សូដា ទឹកកក Passion Fruit Soda

រូបមន្ត ចំនួន
ទឹករសជាតិផាសិន សូដា 20ml
ទឹកស្ករ 20ml
ទឹកក្រូចឆ្មា 10ml
ផ្លែផាសិនស្រស់ 1/2 ផ្លែ
សូដា 150ml
ទឹកកក 16 OZ
វិធីធ្វើ
  • ចាក់ទឹករសជាតិ, ទឹកស្ករ, ទឹកក្រូចឆ្មា ចូលក្នុងកែវ រួចកូរបញ្ចូលគ្នា
  • ដាក់ទឹកកកចូល រួចចាក់ទឹកសូដា ចូលបំពេញកែវ ជាការស្រេច។