ភេសជ្ជៈ ត្រជាក់

សូកូឡាស ទឹកកក

ម្សៅសូកូឡាស ក៏មិនខុសគ្នាពីម្សៅរសជាតិផ្សេងដែរ ចង់ក្រឡុកក៏បាន ចង់ដាក់ទឹកកកក៏បានដែរ

សូកូឡាស ទឹកកក (White Iced Chocolate)

រូបមន្ត ចំនួន
ម្សៅសូកូឡាស 35g
ទឹកក្តៅ 30ml
ទឹកដោះស្រស់ 150ml
ទឹកកក 16oz

វិធីធ្វើ

  • ដួសម្សៅសូកូឡាស, ទឹកក្តៅ ចូលក្នុងកែវ កូឱ្យរលាយ ដូសទឹកកកដាក់
  • ចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចូល ជាការស្រេច។