ភេសជ្ជៈ ទឹកផ្លែឈើក្រឡុក

ស្ត័រប៊ឺរី ក្រឡុក

ទឹកដំណាប់ផ្លែឈើ ស្ត័រប៊ឺរី

1L/$19

ម្សៅគ្រីម៌រ

1kg/$6

ម្សៅយ៉ាអួ

1kg/$8

ស្ត័រប៊ឺរី ក្រឡុក Strawberry Smoothies

រូបមន្ត ចំនួន
ទឹកដំណាប់ផ្លែឈើរសជាតិ ស្ត័រប៊ឺរី 45ml
ម្សៅយ៉ាអួ 25g
ម្សៅគ្រីម 10g
ទឹកត្រជាក់ 150ml
ទឹកកក 16oz

វិធីធ្វើ

  • ចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា, រួចកិនក្រឡុក, ចាក់ចូលក្នុងកែវ។
  • អាចបន្ថែមគ្រីម ដើម្បីរចនាបន្ថែមពីលើ ក៏បាន។