ផ្នែកសេរ៉ូ សូដា

ស្ទ័រប៊ឺរី សូដាទឹកកក

Strawberry Syrup របស់យើងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់សម្រាប់ស្រាក្រឡុក មុកធីល សូដា និងតែដែលអ្នកចូលចិត្ត

ស្ទ័រប៊ឺរី សូដា ទឹកកក Strawberry Soda

រូបមន្ត ចំនួន
Monin Strawberry Syrup 30ml
ទឹកស្ករ 10ml
ទឹកក្រូចឆ្មា 10ml
ទឹកសូដា 150ml
ទឹកកក 16 OZ

វិធីធ្វើ

  • ចាក់ទឹករសជាតិ, ទឹកស្ករ, ទឹកក្រូចឆ្មា ចូលក្នុងកែវ រួចកូរបញ្ចូលគ្នា
  •  ដាក់ទឹកកកចូល រួចចាក់ទឹកសូដា ចូលបំពេញកែវ ជាការស្រេច។