ភេសជ្ជៈ ត្រជាក់

ហ្រ្គីនធីទឹកកក

ម្សៅតែបៃតង ផ្សំពីធម្មជាតិ ផ្សំចេញពីសន្លឹកតែបៃតង និងការជ្រើសតែសន្លឹកដែលមានគុណភាព

ហ្រ្គីនធីទឹកកក (Ice Green Tea Latte)

រូបមន្ត

ចំនួន

ម្សៅតែបៃតង គ្រែម៉ា 50g
ទឹកក្តៅ 30ml
ទឹកដោះស្រស់ 150ml
ទិកស្ករ 10ml
ទឹកកក 16oz

វិធីធ្វើ

  • ដួសម្សៅតែបៃតង, ទឹកក្តៅ ចូលក្នុងកែវ កូឱ្យរលាយ ដូសទឹកកកដាក់
  • ចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចូល ជាការស្រេច។