ភេសជ្ជៈ ក្រឡុក

ខារ៉ាមែល ក្រឡុក

កាហ្វេខ្លាំង Klang

1kg/$9

ទឹកសេរ៉ូរសជាតិ ខារ៉ាម៊ែល

700 ml/$10

ម្សៅគ្រីម៌រ

1kg/$6

ម្សៅវ៉ាន់នីឡា

1kg/$8

កាហ្វេ ក្រឡុក Coffee Frappe

រូបមន្ត ចំនួន
កាហ្វេខ្លាំង 2Shot=60ml (30 Sec) 20g
ម្សៅវ៉ាន់នីឡា 25g
ម្សៅគ្រីម 10g
ទឹកសេរ៉ូ រសជាតិខារ៉ាមែល 30ml
ទឹកដោះគោស្រស់ 60ml
ទឹកកក 16oz

វិធីធ្វើ

  • ចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា, រួចកិនក្រឡុក, ចាក់ចូលក្នុងកែវ។
  • អាចបន្ថែមគ្រីម ដើម្បីរចនាបន្ថែមពីលើ ក៏បាន។