ហេតុអ្វី ត្រូវជ្រើសគ្រាប់កាហ្វេគ្រែម៉ា?

បើនិយាយពីគ្រែម៉ា គឺសំដៅទៅលើពពុះពណ៌មាសដែលឆុងចេញពី អេសប្រេសូ (Espresso)។ វាមិនត្រឹមតែមើលទៅទាក់ទាញប៉ុណ្ណោះទេ វាពោរពេញទៅដោយរសជាតិ និងក្លិ...

read more

ការបើកអាជីវកម្មកាហ្វេមួយ តើម្ចាស់អាជីវកម្មជួបផលវិបាកអ្វីខ្លះ?

មុខរបរអាជីវកម្ម មានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នា តាមចំណេះដឹង ជំនាញ បទពិសោធន៍ ជាពិសេសការចាប់យកឳកាស របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មនីមួយៗ។ ជាក់ស្តែង ការបើកអាជ...

read more

ដឹងអត់ ការផឹកកាហ្វេរាល់ថ្ងៃក៏អាចជួយរក្សាទម្ងន់បានដែរ!

កាហ្វេ ជាភេសជ្ជៈពេញនិយមមួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយការផឹកកាហ្វេ ក៏អាចជួយរក្សាទម្ងន់អ្នកឲ្យនៅថេរបានផងដែរ ដោយសារនៅក្នុងកាហ្វេមាន: កាហ្វ...

read more